Toevoegen aan mijn verslag

GRI-contentindex

Nederlandse Loterij B.V. heeft de in deze GRI content index vermelde informatie over de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 gerapporteerd met verwijzing naar de GRI Standaarden. De selectie van GRI-indicatoren is gebaseerd op leidraden van de GRI Standaards 2021, gesprekken met onze stakeholders en de materialiteitsmatrix die daaruit volgt.

GRI STANDAARD

Disclosure

Hoofdstuk / toelichting

GRI 2: General Disclosures 2021

2-1 Organisatorische details

Jaarrekening; Algemene toelichting (p. 122)

2-2 Groepsstructuur in jaarverslag

Bestuursverslag; Corporate Governance (p. 100)

2-3 Verslaggevingsperiode, publicatiedatum en contactpersoon

Aanvullende informatie; Over dit verslag (p. 165)

2-4 Herstel van informatie

Niet van toepassing

2-5 Externe verificatie

Bestuursverslag; Extern toezicht (p. 97)

2-6 Afzetmarkt en waardeketen

Over Nederlandse Loterij; Profiel (p. 5)

Bestuursverslag: Hoe wij waarde ontwikkelen (p. 34)

2-7 Medewerkers

Bestuursverslag; Goed werkgeverschap (p. 47)

2-8 Extern personeel

Bestuursverslag; Goed werkgeverschap (p. 47)

2-9 Bestuursstructuur

Bestuursverslag; Corporate Governance (p. 100)

2-10 Nominatie en selectie bestuur

Bestuursverslag; Corporate Governance (p. 100)

2-11 Voorzitter RvC

Bestuursverslag; Verslag van de RvC (p. 110)

2-12/2-14 Rol Raad van Commissarissen

Bestuursverslag; Verslag van de RvC (p. 110)

Bestuursverslag; Corporate Governance (p. 100)

2-13 Delegeren verantwoordelijkheden RvC

Bestuursverslag; Verslag van de RvC (p. 110)

2-16 Communicatie met RvC

Bestuursverslag; Verslag van de RvC (p. 110)

2-17 Deskundigheid RvC

Bestuursverslag; Verslag van de RvC (p. 110)

2-18 Evaluatie prestaties RvC

Bestuursverslag; Verslag van de RvC (p. 110)

2-19/2-20 Remuneratiebeleid

Bestuursverslag; Remuneratierapport (p. 116)

2-21 Jaarlijkse salarisratio

Over Nederlandse Loterij; Kerncijfers (p. 6)

2-22 Verklaring strategie duurzame ontwikkeling

Bestuursverslag; Onze impact op de maatschappij (p. 38)

2-23 Beleidstoezeggingen

Bestuursverslag; Onze impact op de maatschappij (p. 38)

2-24 Verankeren beleidstoezeggingen

Bestuursverslag; Onze impact op de maatschappij (p. 38)

2-25 Processen voor herstel negatieve effecten

Bestuursverslag; Verantwoord deelnemen aan kansspelen (p. 58)

2-26 Inwinnen advies en zorguitingen

Bestuursverslag; Goed werkgeverschap (p. 47)

2-27 Naleving wet- en regelgeving

Bestuursverslag; Voldoen aan wet- en regelgeving (p. 80)

2-28 Lidmaatschappen

Bestuursverslag; Waar heel Nederland wint (p. 18)

Bestuursverslag; Verantwoord deelnemen aan kansspelen (p. 58)

2-29 Aanpak betrokkenheid belanghebbenden

Bestuursverslag: Wat onze stakeholders belangrijk vinden (p. 30)

2-30 CAO

Bestuursverslag; Goed werkgeverschap (p. 47)

GRI 3: Material Topics 2021

3-1 Proces voor bepaling materiële onderwerpen

Bestuursverslag; Wat onze stakeholders belangrijk vinden (p. 30)

3-2 Lijst van materiële onderwerpen

Bestuursverslag; Onze materiële thema’s (p. 32)

3-3 Beheer van materiële onderwerpen

Bestuursverslag; Onze materiële thema’s (p. 32)

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-1 Operationele risico’s in verband met corruptie

Bestuursverslag; Fraude en witwassen (p. 69)

205-2 Communicatie en training anti-corruptie

Bestuursverslag; Fraude en witwassen (p. 69)

205-3 Incidenten corruptie en ondernomen acties

Bestuursverslag; Fraude en witwassen (p. 69)

GRI 404: Training en education 2016

404-2 Verbeteren vaardigheden medewerkers

Bestuursverslag; Goed werkgeverschap (p. 47)

404-3 Evaluaties en loopbaanontwikkeling

Bestuursverslag; Goed werkgeverschap (p. 47)