Toevoegen aan mijn verslag

Over dit verslag

Dit jaarverslag, gepubliceerd op 13 mei 2024, heeft betrekking op Nederlandse Loterij B.V., inclusief alle deelnemingen zoals vermeld in de algemene toelichting op de jaarrekening 2023. De financiële en niet-financiële resultaten worden gepresenteerd in een geïntegreerd verslag en hebben betrekking op alle geconsolideerde entiteiten voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2023, tenzij anders is aangegeven. In dit jaarverslag leggen we primair verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders over de maatschappelijke impact die we in Nederland hebben.

De opzet van dit verslag

  1. Een inleidend onderdeel met daarin meer achtergrondinformatie over Nederlandse Loterij als bedrijf incl. kerncijfers, onze tien spelmerken en 2023 in het kort.

  2. Het bestuursverslag met daarin onze missie, visie en strategie als ook meer informatie over onze stakeholders, onze maatschappelijke bijdrage en onze (financiële) resultaten.

  3. Een onderdeel met overige informatie over onze bedrijfsstructuur, waaronder Corporate Governance, onze Raad van Commissarissen en het Remuneratierapport over 2023.

  4. Jaarrekening

In het bestuursverslag geeft Nederlandse Loterij haar operationele en financiële prestaties en de maatschappelijke aspecten van deze prestaties zoveel mogelijk geïntegreerd weer. Een GRI-referentietabel is in het online jaarverslag opgenomen. Verder hebben we onder andere de volgende bouwstenen aangehouden voor dit verslag:

  • Sustainable Development Goals

  • Materialiteitsanalyse en de bijbehorende materiële onderwerpen

  • Wetgeving die van toepassing is (WOK, KOA, reclamecode, etc.)

Transparantiebenchmark

Jaarverslagen van staatsdeelnemingen maakten deel uit van de onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark. Deze benchmark werd tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het Jaarverslag 2022 van Nederlandse Loterij is in de benchmark geëindigd op de 100de plaats, een stijging van 6 plaatsen op de transparantieladder. Door de komst van de nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD was afgelopen jaar het laatste jaar van de Transparantiebenchmark. Vanaf 2024 integreren we deze richtlijnen steeds meer in onze verslaglegging, zodat transparantie verder verbetert. 

Publicatie

Het jaarverslag wordt gepubliceerd via www.jaarverslagnederlandseloterij.nl, waar het online te bekijken en te downloaden is in pdf-formaat. Lezers van het verslag worden uitgenodigd feedback te geven op de inhoud van het verslag via communicatie@nederlandseloterij.nl.