Toevoegen aan mijn verslag

Nederlandse Loterij en de SDG’s

In 2015 hebben 195 lidstaten, waaronder Nederland, zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Ze bestaan uit zeventien doelstellingen met 169 subdoelen, die in 2030 gerealiseerd moeten zijn. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze doelstellingen worden vertaald in nationaal beleid. Op basis van een analyse in 2019 zijn de volgende SDG’s het meest relevant voor Nederlandse Loterij.

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Jaarlijks dragen wij ons resultaat af aan NOC*NSF, Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland en het ministerie van Financiën. Daarmee dragen wij bij aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Ook stimuleren we onze medewerkers om zelf actief bezig te zijn met hun gezondheid. Zo hebben we een eigen gym, bieden we sportlessen aan en zijn in het bedrijfsrestaurant gezonde maaltijden te verkrijgen.

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Iedereen heeft gelijke kansen. Dat geldt voor de deelnemers aan onze kansspelen en voor de medewerkers van Nederlandse Loterij. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of topsporters die stoppen met hun sport de mogelijkheid om een periode bij ons te werken en ervaring op te doen.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie

Een van onze belangrijkste prioriteiten is het op verantwoorde wijze aanbieden van onze kansspelen, volgens de drie pijlers van het Nederlandse kansspelbeleid: het beschermen van de consument, het tegengaan van kansspelverslaving en het voorkomen van illegaliteit en criminaliteit gerelateerd aan de door Nederlandse Loterij georganiseerde kansspelen. Verantwoord spelen is de basis van onze processen en systemen. Al onze medewerkers zijn ervan op de hoogte en voor nieuwe medewerkers is het een vast onderdeel van het introductieprogramma.

SDG 16 - Vrede, Justitie en sterke publieke diensten

Transparantie, voldoen aan wet- en regelgeving en de integriteit van onder meer onze systemen dragen bij aan het vertrouwen van stakeholders in de organisatie en in de uitvoering van onze maatschappelijke taak. Het voldoen aan wet- en regelgeving is de basis van onze reputatie als verantwoorde en betrouwbare aanbieder van kansspelen. Door transparant te zijn, kunnen we laten zien dat Nederlandse Loterij betrouwbaar is. Wij willen herkenbaar zijn en mensen kunnen ons aanspreken op ons gedrag.

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te kunnen bereiken

Nederlandse Loterij staat midden in de samenleving. We werken vaak en graag met anderen, want samen bereiken we meer. We werken samen met sportbonden zoals de KNVB, waarbij we aandacht geven aan en aandacht vragen voor onderwerpen als de risico’s van deelname aan kansspelen en matchfixing. Samen zorgen wij ervoor dat de sport en het spel betrouwbaar blijven. We werken met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen aan de Gezonde Generatie.

SDG's

Subgoals

Bijdrage en initiatieven

Verwijzing in het verslag

3.4

De mentale gezondheid en het welzijn bevorderen.

3.5

De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen.

Rugdekking-campagne

Maatschappelijke betrokkenheid

3.6

Risicovermindering en het beheer van nationale en globale gezondheidsrisico’s.

Masterclasses voor medewerkers

Goed werkgeverschap

Workshops veilige werkomgeving voor leidinggevenden

Goed werkgeverschap

Kernwaardenevent over ‘ondernemerschap’ voor medewerkers

Start afdeling Learning & Development

NLO Academy

10.2

Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

Diversiteit en inclusie in werving en selectie

Diversiteit en inclusie

10.3

Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook door het afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht.

Medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt leveren een bijdrage

10.4

Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming.

Programma Female Leadership met BrandedU

Masterclass ‘Inclusief Denken’ voor medewerkers

Young Talent Program

Goed werkgeverschap

12.7

Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.

Verslavingspreventiebeleid uitgebreid

Verantwoord deelnemen

Verantwoord spelen campagne

E-learning programma's iGaming en verslavingspreventie en Fraud & Payments voor medewerkers

Awareness-programma over gokverslaving

Informatiesessies over verantwoord spelen en matchfixing bij voetbalclubs voor spelers

16.5

Op duurzame wijze een einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen.

Fraudebeleid voor retailkanaal aangescherpt

Anti-corruptie en transparantie

16.6

Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

Optimalisatie informatie spelers

Klanttevredenheid gestegen naar 7,7

Consumentenvertrouwen en klanttevredenheid

Fraudepreventie en monitoring retailkanaal aangescherpt

Anti-corruptie en transparantie

Meer aandacht voor fraudepreventie tijdens grote sportevenementen

Anti-corruptie en transparantie

17.17

Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

Beneficianten ontvangen bij sportwedstrijden

Maatschappelijke betrokkenheid

Partner bij huldiging van Olympische sporters in Nederland

Host van Responsible Gaming Seminar namens European Lotteries (EL) en World Lotteries Association (WLA) in Amsterdam

Verantwoord deelnemen

Samenwerking met Impact Matters

Goed werkgeverschap

MVO-dag van ministerie van Financiën

Diversiteit en inclusie

Samenwerking met de KNVB: Rugdekking en Code of Conduct Sportweddenschappen

Verantwoord deelnemen

Innovatie

Lees meer

Naar de resultaten van Nederlandse Loterij in 2023

Ontwikkeling en resultaat