Toevoegen aan mijn verslag

Innovatie

Definitie

Investeren in proces- en productinnovaties, nieuwe (digitale) diensten en concepten en de kansspelsystemen als geheel.

Afbakening

Nederlandse Loterij kijkt naar verschillende typen van innovatie, zoals product- en procesvernieuwing en technologische innovatie.

Doelstellingen

Nederlandse Loterij heeft verschillende doelstellingen geformuleerd voor het thema innovatie:

 • Het toekomstbestendig maken van het verdienvermogen en de maatschappelijke waarde van de organisatie.

 • Een portfolio aan toekomstgerichte ideeën met potentie gereed hebben en zoveel als mogelijk tot uitvoering brengen.

 • De ondernemendheid en executiekracht van innovatie onder medewerkers bevorderen.

 • De reputatie van Nederlandse Loterij op het gebied van innovatie positief beïnvloeden met de bereikte resultaten.

KPI’s waarop wij binnen innovatie sturen, zijn onder andere:

 • Totaal aantal uitgevoerde experimenten.

 • Doorlooptijd van een initiatief uit de innovatiefunnel van idee tot Proof of Concept naar (commercieel) gelanceerd Minimum Viable Product (MVP).

 • Percentage initiatieven ten opzichte van het totaal aantal initiatieven dat een Proof of Concept en Minimum Viable Product-fase bereikt.

 • Medewerkertevredenheids- en reputatieonderzoeksscores op het criterium ‘Innovatie’ onder strategische partners, spelers, stakeholders en medewerkers.

Innovatie speelt een belangrijke rol in onze strategie. Wij willen en moeten vernieuwen om ons spelaanbod aantrekkelijk en verantwoord te houden. En om competitief te zijn in een nieuw concurrentieveld. Daarbij hebben we altijd de belangen van onze spelers en stakeholders voor ogen. In onze online kansspel- en ondersteunende businessactiviteiten is gedurende 2023 dan ook veel geïnnoveerd.

Managementaanpak

Nederlandse Loterij werkt continu aan de innovatie van producten, processen en dienstverlening. Voor de innovaties op korte termijn houden we Quarterly Business Reviews (QBR’s). Hierin kijken we elk kwartaal terug op de resultaten die we hebben behaald en maken we keuzes voor vernieuwing in de aankomende periode. Daarnaast evalueren we ook tussentijds en houden we de voortgang van projecten en epics bij. Tot slot kijken we ook steeds vijf kwartalen vooruit welke vernieuwing er op de organisatie afkomt en welke ambities er liggen. Dit leggen we vast in een bedrijfsbrede planning.

Ondernemerslab

Voor innovatie op de middellange termijn werd eind 2021 een innovatiehub ingericht: het Ondernemerslab. In het lab zoeken we naar nieuwe waardecreatie en nieuw verdienvermogen om de organisatie voor te bereiden op de toekomst. De focus van het Ondernemerslab ligt op het ontwikkelen van ideeën en initiatieven voor nieuwe product- en dienstenontwikkeling en nieuwe verdienmodellen. Onze aandacht gaat uit naar thema’s als nieuwe loterijconcepten en de uitvoering van het kansspelbeleid. Daarnaast zoeken we manieren om (nieuwe) technologie winstgevend te maken, onderzoeken we strategische toekomstscenario’s en identificeren we potentiële partners voor open innovatie in start-up- en scale-up-ecosystemen.

Voortgang in 2023

Innovatie bij Krasloten

Met Wenslot introduceerden we een product waarbij spelers een kraslot kunnen versturen met een persoonlijke boodschap. Hiermee spreken we een nieuwe doelgroep en een nieuw marktsegment aan. Verder werd het aanbod aan Decemberkalenders uitgebreid met een € 15-variant en zijn enkele succesvolle nieuwe Krasloten toegevoegd aan het reguliere aanbod. Zodoende heeft de kraslotencategorie in zijn geheel een impuls gekregen. Om in te spelen op de toenemende behoefte van de speler aan digitalisering, werd het afgelopen jaar de kraslotenscanner ontwikkeld. Hiermee kan de speler loten inscannen om snel resultaat te zien en toekomstig deel te nemen aan een loyaliteitsprogramma.

Introductie Winnitt

In 2023 hebben we ons online kansspelaanbod verbreed met Winnitt. Hiermee spelen we in op de vraag naar spellen als crashgames en click-and-revealgames. Dit betrouwbare platform biedt deze spellen op een verantwoorde manier aan. Een goed en veilig alternatief voor al bestaand aanbod in de markt.

Optimalisatie van onze TOTO-activiteiten

Voor zowel het online casino als onze online sportweddenschappen vernieuwden we in 2023 ons TOTO-portaal. Op basis van klantfeedback werkten we aan het verbeteren van profielinstellingen, beheer van limieten en de gebruikerservaring van de registratie- en onboarding-flow oftewel de stappen die een nieuwe speler moet doorlopen als hij voor het eerst gaat meespelen. Daarnaast ontwikkelden we verantwoorde bonussystemen en exclusieve en unieke TOTO-spellen. Onze sportsbook en de casinowebsites en -apps verbeterden zowel in performance als klantbeleving significant, met een prominente rol voor persoonlijke interactie.

Doorontwikkeling Lotify-platform

Dankzij de doorontwikkeling van het Lotify-platform kunnen we op een professionelere manier promotionele kansspelen verzorgen voor onze spelmerken. Waar dat afgelopen jaren nog vaak gebeurde met ondersteuning van marketingbureaus, is het afgelopen jaar het overgrote deel van deze promotionele kansspelacties via het Lotify-platform uitgevoerd. Met de ervaringen van de verschillende promotionele kansspelacties verbeteren we het platform doorlopend.

Datagedreven werken

Data is het fundament onder datagedreven werken. Daarom hebben we de nodige aandacht besteed aan uitbreiding van datasets, innovatieve toepassingen in dashboards en versterking van statistische en voorspellende modellen. Daarmee verbeteren we onze commerciële effectiviteit. Met Artificial Intelligence (AI) zijn de eerste experimenten gestart. We zetten AI in op exploratieve en experimentele basis, bijvoorbeeld in interacties en conversaties met klanten en in het creëren van (grafische) content. Dit alles op een veilige en verantwoorde manier met een risicomanagementraamwerk.

Lancering Innovatielab

Nederlandse Loterij gelooft dat sommige innovaties buiten onze muren ontstaan, klaar om ontdekt en opgeschaald te worden. Eind 2023 begonnen we daarom ons eigen Innovatielab. Dit lab is ontwikkeld in het Ondernemerslab en is een samenwerking met Starthubs. Visionairs krijgen via het Innovatielab de gelegenheid om oplossingen aan te dragen voor de uitdagingen waar Nederlandse Loterij voor staat. Het mes snijdt aan twee kanten: wij halen met het Innovatielab creatieve innovaties binnen en de bedenkers kunnen hun ideeën opschalen. De eerste challenges zijn in 2023 opgestart. In 2024 maken we een selectie van de veelbelovendste initiatieven.

Het mes snijdt aan twee kanten: wij halen met het Innovatielab creatieve innovaties binnen en de bedenkers kunnen hun ideeën opschalen.

Vooruitblik 2024

Innovatie is en blijft ook in 2024 een van onze strategische prioriteiten. De focus ligt op vernieuwingen in het Loterijspel portfolio, door zowel de verrijking van bestaande spelmerken als de introductie van nieuwe. Daarnaast gaan we, anticiperend op veranderende marktomstandigheden, veel vernieuwen in het retaildomein. Natuurlijk is er blijvende aandacht voor innovaties bij de uitvoering van het kansspelbeleid. Concrete acties die op de planning staan:

 • Verder vernieuwen bestaande kansspelaanbod zowel bij loterijen als online, waarin enkele spelmerken een aanpassing krijgen en andere verder verrijkt worden.

 • Verbeteren klantbeleving, met een sterke verbinding tussen online en de verkooppunten.

 • Doorontwikkelen gepersonaliseerde diensten en datagedreven werken, onder andere via de moderniseringsprogramma’s voor Personalisatie en Retail.

 • Doorlopende aandacht voor verantwoord spelen en fraudepreventie.

 • Aandacht voor de inzet van AI en op een verantwoorde en ethische manier experimenteren met initiatieven.

 • Samenwerkingen aangaan met start- en scale-ups via innovatiechallenges op het platform van ons Innovatielab en de werking van producten en diensten testen met onze merken onder onze spelers.

 • Verkennen van en experimenteren met nieuwe proposities en verdienmodellen in kansspelen, waaronder het uitbouwen en opschalen van ons crowdfundingplatform Venki.

Meer over onze impact op de maatschappij