Toevoegen aan mijn verslag

Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap

Definitie

Nederlandse Loterij biedt dé werkomgeving in de digitale wereld. We zijn een relatief kleine organisatie met een grote impact en we stellen passie, autonomie en ondernemerschap centraal. We bieden een gebalanceerde mix van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, maatschappelijke betrokkenheid, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een goede werk-privébalans. Op die manier sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de generaties met wie we samen de toekomst willen vormgeven.

Afbakening

De huidige arbeidsmarkt is uitdagend wat betreft het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers, met name als het gaat om professionals met tech- en datagedreven profielen. Daarom richten wij ons op thema’s als employer branding, modernisering en flexibilisering van onze arbeidsvoorwaarden en hebben we aandacht voor Learning & Development.

Doelstellingen

  • Nederlandse Loterij staat bekend als aantrekkelijke werkgever

  • Nederlandse Loterij is een wendbare en innovatieve organisatie

  • Nederlandse Loterij is een inclusieve werkgever

Managementaanpak

Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten op het gebied van goed werkgeverschap. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De afdeling Human Resources (HR) initieert het beleid en bereidt de kaders voor. Als strategisch adviseur en initiator van verandering richt HR zich op de behoeften vanuit de bedrijfsvoering. Daarnaast is de afdeling HR steun en toeverlaat van de medewerkers én administratief expert. Voor bepaalde onderdelen van het beleid vraagt HR advies aan de Ondernemingsraad.

2023

Gemmiddeld aantal FTE

459

Gemmiddeld aantal medewerkers

480

Doorstroom

26

Vrouwen

158

Mannen

322

Opleiding&Training

€ 924.000

Per medewerker

€ 1.925

Gemiddelde leeftijd

39,5

Ziekteverzuim

3,80%

Vacatures vervuld

98

Onbepaalde tijd

380

Bepaalde tijd

100

Uitdienst binnen 1 kalenderjaar (2023)

3

Buiten Nederland geboren

45, 33 niet-westers en 12 westers

Niet Nederlandstalig

40

Voortgang in 2023

Nederlandse Loterij werkt al enkele jaren aan een digitale transformatie, gebaseerd op vijf principes: klantgerichte doelstellingen, multidisciplinaire teams, agile kort-cyclische verbeteringen, datagedreven werken en mandaat voor de teams. Sinds deze transformatie heeft Nederlandse Loterij mooie resultaten geboekt en zien we grote verbetering in de bedrijfsvoering. In de eerste plaats loopt de interne aansturing beter: er is een aantal grote projecten afgerond en het businessritme wordt bepaald door de klantgerichte doelstellingen. Daarnaast wordt er meer klantgericht en multidisciplinair gewerkt en is de organisatie versterkt met steeds meer digitale vaardigheden.

Kijkend naar de toekomst komen er grote uitdagingen aan, die verdere eisen stellen aan de organisatie: veranderend kansspelbeleid en veranderingen in retail. Deze uitdagingen vragen om een organisatie die in staat is om zichzelf aan te passen, continu te leren en te verbeteren en de vaardigheden en capaciteit aan te passen aan nieuwe zakelijke prioriteiten en doelstellingen.

Dit heeft twee veranderingen tot gevolg. Ten eerste kantelen we van een digitaal gedreven organisatie naar een marketingtechnologische (MarTech) organisatie, waarin speler, propositie, business, data en technologie niet meer los van elkaar te zien zijn. Ten tweede gaan we van marketing naar customer relationship management (CRM), met een sterke focus op de eigen kanalen en (technische) producten. Nederlandse Loterij heeft op dit vlak al stappen gezet en kan dus leunen op een goede basis om deze veranderingen te realiseren.

Agile learning loop en datagedreven vaardigheden

In 2023 hebben we vervolgstappen gezet op de thema’s agile learning loop (het inzetten op continue verbetering) en datagedreven vaardigheden.

Agile learning loop

In 2023 is veel aandacht besteed aan agile werken. De basis van agile staat: teams werken grotendeels volgens het agile ritme. De kern van agile is een gesloten feedbackloop, want dit versterkt het leereffect. Om het leereffect voor teams te verbeteren, is de Teambooster in het leven geroepen. Dit is een online selfserviceplatform dat we binnen Nederlandse Loterij gebruiken voor teamontwikkeling. Verder is het Scrum Master-gilde nieuw leven ingeblazen. Het gilde bestaat uit de Scrum Masters en andere collega's die van elkaar willen leren en de samenwerking in teams willen bevorderen.

Ten slotte zijn we gestart met de inzet van agile coaching om de agile manier van werken te borgen. Zo kan Nederlandse Loterij effectieve en doelgerichte teams ontwikkelen en zetten we de volgende stap naar een zelflerende organisatie. Er zijn twee agile coaches aangenomen.

Datagedreven vaardigheden

Om echt te leren en continu te verbeteren, dienen we als Nederlandse Loterij onze datagedreven vaardigheden verder te ontwikkelen. Met name voor het realiseren van de noodzakelijke veranderingen en het effectief verbeteren van onze eigen kanalen. De projectgroep heeft daarom in 2023 onder andere de volgende activiteiten verricht:

  • Datacompetenties zijn per niveau en per rol gedefinieerd

  • Het belang van datagedreven werken is verder benadrukt bij werving en selectie (vacatureteksten en cases) en bij de onboarding van nieuwe medewerkers

  • Datavaardigheden zijn opgenomen in het rollenhuis dat in het najaar van 2023 is geïntroduceerd

  • Er is een opleidingsframework opgesteld

In het najaar van 2023 is een leverancier geselecteerd die voor begin 2024 een opleidingsprogramma opstelt voor leidinggevenden. Nadruk in dit programma ligt op het waarom en op het gedrag en de competenties die we verwachten van leidinggevenden. Een van de doelstellingen voor 2024 is het verbeteren van datavaardigheden. Wanneer het programma voor leidinggevenden is afgerond, volgt een programma voor de rest van de organisatie en borgen we een en ander in de werkprocessen.

De projectgroep heeft in 2023 verschillende activiteiten verricht om onze datagedreven vaardigheden verder te ontwikkelen.

MijnHR

In 2023 troffen we de voorbereidingen voor een nieuw hr-systeem (AFAS) die per 1 januari 2024 is geïmplementeerd. Een belangrijke reden voor de introductie van dit nieuwe systeem was de sterke groei van Nederlandse Loterij, van ongeveer 250 medewerkers in 2016 naar gemiddeld 480 medewerkers in 2023.

Ons bestaande systeem was te tijdrovend en inefficiënt, het had geen selfservicemogelijkheden voor leidinggevenden en medewerkers en de data waren verspreid over meerdere applicaties. Bovendien beschikte dit oude systeem over onvoldoende hr-rapportagemogelijkheden, wat het ongeschikt maakte voor datagedreven werken.

Leren en ontwikkelen

In de huidige markt is het noodzakelijk dat onze medewerkers voortdurend meebewegen en hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Door te investeren in ontwikkeling vergroten we onze aantrekkingskracht als werkgever en de inzetbaarheid van onze medewerkers. Bovendien is de ontwikkeling van onze medewerkers een voorwaarde voor het realiseren van onze strategische doelen. Learning & Development is daarom een cruciaal thema voor onze organisatie en krijgt met een aparte afdeling Learning & Development de noodzakelijke focus. Op het gebied van Learning & Development waren er in 2023 de volgende ontwikkelingen:

Verplichte e-learning modules

Het is van groot belang dat al onze medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren binnen de geldende wet- en regelgeving en de door Nederlandse Loterij vastgestelde richtlijnen. Daarom zijn al onze interne en een groot deel van onze externe medewerkers verplicht om bij indiensttreding e-learningmodules te volgen over privacy, Responsible Gaming, online kansspelen en verslavingspreventie. Vervolgens krijgen medewerkers één keer in de drie jaar opfriscursussen aangeboden.

Doorontwikkeling Young Talent Pool

Door te focussen op campus recruitment-activiteiten zoals presentaties en workshops op studentencongressen, deelname aan recruitment events, organisatie van inhousedagen, begeleiding van masterstudenten en het aangaan van partnerships, hebben we in september 2023 wederom vijf marketingtrainees kunnen werven. In totaal hebben we op dit moment negen marketingtrainees in dienst. Twee tweedejaarstrainees stromen na vijftien maanden door naar een vaste formatieplek binnen marketing. In 2024 willen we het traineeship uitbreiden naar IT- en dataprofessionals.

Masterclasses

In 2023 organiseerden we voor het derde jaar op rij een aantal inspirerende masterclasses met externe sprekers, live en online. Met onder andere Irene Koel over creativiteit, Reinier van Leuken over machine learning & AI en Florine Cramwinckel over inclusief denken.

Impact Matters

Nederlandse Loterij heeft een samenwerkingsverband met Impact Matters. Impact Matters wil kennis uit het bedrijfsleven inzetten voor ideële organisaties, om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. In 2023 heeft Nederlandse Loterij vanuit verschillende disciplines een bijdrage geleverd aan vraagstukken bij ideële organisatie als Unicef, Sailwise, Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG), het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds en de F|Fort Foundation.

Employer branding

In 2022 lanceerden we een nieuwe werken bij-website en bijbehorende campagne. Bij de evaluatie van deze website in 2023, een jaar na de introductie, zagen we een grote toename van het aantal bezoekers én van de sollicitaties. In 2023 hebben meer dan 5.000 kandidaten bij ons gesolliciteerd en zijn 98  vacatures vervuld.

Kernwaardenevent

Zoals elk jaar organiseerde Nederlandse Loterij ook in 2023 een kernwaardenevent. De kernwaarde Passie kwam dit keer aan de orde. Uit het tevredenheidsonderzoek van 2022 bleek dat medewerkers minder trots waren op de organisatie dan in 2020. Wij willen deze ‘trotsscore’ verbeteren. Daarom was er op het kernwaardenevent een expositie van de mooie resultaten van alle afdelingen in de afgelopen periode, waar iedereen vol TROTS kon rondlopen. Daarnaast was er aandacht voor de corporate story van Nederlandse Loterij en heeft de afdeling Responsible Gaming uitgelegd op welke wijze Nederlandse Loterij invulling aan haar Verslavingspreventiebeleid geeft. Nederlandse Loterij is trots op dit beleid en de uitvoering hiervan.

ONZE KERNWAARDEN: S.P.O.R.T.

Onze kernwaarden zijn richtinggevend voor de manier waarop wij werken:

Samen

Winnen kunnen we alleen in de juiste opstelling. In ons team spelen we samen en is ieders talent onmisbaar. Wij helpen elkaar om te presteren en gaan niet voor eigen succes.

Passie

Bij Nederlandse Loterij spelen we het spel met passie en overgave. Trots en gedreven verschijnen we aan iedere start. Met ons enthousiasme helpen we elkaar naar de eindstreep.

Ondernemen

Wij zijn ondernemende en creatieve spelmakers, omdat een verrassende speelstijl de winst kan betekenen. We blijven scherp maar mogen ook fouten maken, want van fouten leren we; ze brengen ons spel op een hoger niveau. Iedere dag worden we een beetje beter.

Resultaatgericht

Met mooi spel alleen winnen we de wedstrijd niet. We gaan voor resultaat en verliezen dat doel niet uit het oog. Van iedereen wordt onderweg kopwerk verwacht. Een etappe winnen is mooi, maar dit mag ons niet het eindklassement kosten.

Transparant

Bij Nederlandse Loterij zijn we transparant door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen. We zijn open en eerlijk naar elkaar, ook als de meningen verschillen. En dat doen we altijd met respect.

Vooruitblik 2024

Bij onze ontwikkeling naar een volwassen MarTech-organisatie moeten we in staat zijn om onszelf aan te passen, continu te leren en te verbeteren. Daarom leggen we de focus in 2024 onder andere op:

  • Vergroten datagedreven skills & mindset met een opleidingsprogramma

  • Aandacht voor vitaliteit, met onder andere de Week van de Vitaliteit

  • Het medewerkerstevredenheidsonderzoek, met het streven om opnieuw een ‘World Class Workplace’ te zijn

Dit jaar stond de kernwaarde Passie centraal tijdens het jaarlijkse Kernwaardenevenement.

Diversiteit en inclusie

Lees meer

Naar de resultaten van Nederlandse Loterij in 2023

Ontwikkeling en resultaat