Toevoegen aan mijn verslag

Afdracht

Twee sportbonden en twee goede doelen delen hun verhaal over hoe zij Nederland gelukkig, gezond en sportief houden, welke uitdagingen ze tegenkomen en waaraan ze de afdracht van Nederlandse Loterij besteden. En wat doen ze als ze de hoofdprijs in de loterij zouden winnen?

Voetbal aantrekkelijk en toegankelijk houden

‘De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond draagt bij aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland door mensen sociaal te verbinden’, stelt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. ‘Met ruim 1,2 miljoen leden en meer dan acht miljoen voetballiefhebbers heeft voetbal het vermogen mensen te verenigen en in beweging te krijgen. Dit draagt bij aan een betere gezondheid en weerstand én verlaagt het risico op chronische ziekten en mentale problemen. Bovendien zijn voetbalverenigingen de grootste sociale en zakelijke netwerken in veel dorpen en steden. Onze grote uitdaging is het aantrekkelijk houden van voetbal in een tijd van individualisering en digitalisering. We blijven ons voetbalaanbod ontwikkelen met flexibele wedstrijdvormen zoals zeven tegen zeven op kleinere velden en kortere, flexibele competitieopzetten. Om verenigingen te faciliteren dit zelf te organiseren, ontwikkelen we een digitaal platform. Het werven, opleiden en begeleiden van trainers en scheidsrechters heeft ook hoge prioriteit. Voetbal is voor iedereen en daarom willen we de sport toegankelijk houden. Wij investeren de afdracht van Nederlandse Loterij in de ontwikkeling van het voetbal: aangepast voetbal versterken, futsal en vrouwenvoetbal naar een hoger niveau brengen en het bevorderen van de rol van vrouwen als trainer, bestuurder of scheidsrechter en het werven van meisjes en jongens. Als wij een hoofdprijs in de loterij winnen, zouden we dat geld gebruiken om school- en straatvoetbal toegankelijker te maken voor alle jongeren en om drempels weg te nemen zodat nog meer vrouwen de weg vinden naar het voetbalveld.’

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond investeert de afdracht van Nederlandse Loterij in de ontwikkeling van het voetbal

Op naar nul brandwonden

De Nederlandse Brandwonden Stichting is een van de weinige goede doelen in Nederland die zelf actief betrokken is bij het realiseren van haar doelen. ‘Wij staan met beide benen op de grond en vaak zelfs met één been in een van onze drie brandwondencentra’, vertelt Rob Baardse, directeur van de stichting. ‘Hierdoor zijn we direct betrokken bij brandwondenpreventie, onderzoek, opleiding en innovatie. Onze ambitie is om het aantal brandwondenongevallen in Nederland terug te brengen tot nul. Dat doen we door samen met zorgverleners de oorzaken van deze ongevallen in kaart te brengen en met partners risicosituaties te voorkomen. Als iemand toch brandwonden oploopt, streven we ernaar om deze patiënten optimaal te behandelen voor een snel en volledig herstel. Zodat ze hun leven weer gelukkig, gezond en actief kunnen oppakken. Onze focus ligt vooral op kwetsbare groepen zoals baby’s, kleuters en ouderen. Kleine kinderen lopen namelijk een groot risico op brandwonden, terwijl ouderen vrijwel altijd langdurig in een ziekenhuis moeten worden opgenomen na een brandwondenongeval. De afdrachten van Nederlandse Loterij zijn voor ons een noodzakelijke steun in de rug. We financieren er onder andere ons brandwondenonderzoekslaboratorium mee, dat wereldwijd bekend staat om zijn vooruitstrevende onderzoek. Momenteel werken wij met onze partners aan innovaties die littekenloze genezing van brandwonden mogelijk maken. Als wij de hoofdprijs winnen in een loterij, wenden wij dit geld aan om deze onderzoeken in een stroomversnelling te brengen, zodat een baanbrekende doorbraak binnen handbereik komt.’

De Nederlandse Brandwonden Stichting is direct betrokken bij brandwondenpreventie, onderzoek, opleiding en innovatie.

Een samenleving waar iedereen ertoe doet

‘Oranje Fonds streeft naar een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en iedereen volop kan deelnemen. Daarom steunen wij sociale initiatieven die met veel vrijwilligers werken aan een betrokken, solidaire en inclusieve samenleving’, legt Sandra Jetten, directeur-bestuurder bij Oranje Fonds, uit. ‘Denk aan buurthuizen, taalmaatjesprojecten of schuldhulpinloopspreekuren. Het vinden van duurzame oplossingen voor mensen die leven in armoede, eenzaamheid of psychisch kwetsbaar zijn; dat is onze uitdaging. Dat kunnen we alleen bereiken door goed samen te werken en steun van álle betrokken partijen te organiseren, van vrijwilligers tot overheid en bedrijfsleven. De afdracht van Nederlandse Loterij is cruciaal voor Oranje Fonds omdat het ons in staat stelt om vrij te kiezen welke projecten op welk moment ondersteuning nodig hebben en zo impact maken waar verandering het meest nodig is. Wij geloven in de kracht van verscheidenheid. Dus als wij de hoofdprijs winnen, investeren wij dat niet in één, maar in tienduizenden lokale en landelijke initiatieven. Zo kunnen wij impact maken. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet, is er nog niet. Onze droom is daarom om alle krachten te bundelen en mensen in buurthuizen, in maatjesprojecten en alle anderen die knokken voor gelijke kansen te verzekeren van blijvende steun zolang het nodig is.’

Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die met veel vrijwilligers werken aan een betrokken, solidaire en inclusieve samenleving.

Een leven lang roeien

‘Als Koninklijke Nederlandse Roeibond zetten wij ons met veel passie en trots in om de roeisport in Nederland te ondersteunen’, vertelt Christa Grootveld, algemeen directeur van de roeibond. ‘Onder het motto “Een leven lang roeien” stimuleren we samen met de roeiverenigingen, vrijwilligers en de atleten van TeamNL Roeien sportplezier op het water. Hiermee willen we zo veel mogelijk mensen aanmoedigen om te blijven bewegen op het water. Deze ambitie brengt ook uitdagingen met zich mee. Wij ondersteunen heel roeiend Nederland in vaardigheden, sportief plezier en kennis, terwijl onze middelen beperkt zijn. Gelukkig kunnen we dankzij de afdracht van Nederlandse Loterij een groot deel van onze ambitie realiseren. Wij ondersteunen er onder andere onze getalenteerde roeiers mee via het topsportprogramma van TeamNL Roeien, zodat Nederland zich kan handhaven in de top van de internationale roeiwereld. Dit programma voorziet in uitzendingen en trainingsstages waarmee onze atleten zich optimaal kunnen voorbereiden op EK’s en WK’s, en de Olympische en Paralympische Spelen. Ook gebruiken we de afdrachten om samen met de roeiverenigingen de roeisport toegankelijker en duurzamer te maken, en het netwerk van de roeigemeenschap verder te versterken en uit te breiden. Met de hoofdprijs zouden we een groei-innovatiefonds lanceren, dat roeiverenigingen en wedstrijdorganisaties de mogelijkheid biedt om ideeën en plannen te realiseren die bijdragen aan de  langetermijngroei van de roeisport en positieve maatschappelijke effecten genereert.’

Onder het motto “Een leven lang roeien” stimuleert de Koninklijke Nederlandse Roeibond samen met de roeiverenigingen, vrijwilligers en de atleten van TeamNL Roeien sportplezier op het water.