Toevoegen aan mijn verslag

Van de Ondernemingsraad

Onze missie

De Ondernemingsraad wil zich vooral richten op aantrekkelijk(er) werkgeverschap van Nederlandse Loterij. Dit draagt bij aan gemotiveerde medewerkers, een sterk imago en een stabiele financiële positie. De Ondernemingsraad besteedt aandacht aan moderne arbeidsvoorwaarden, de bedrijfscultuur en inspirerend leiderschap door de hele organisatie.

Ontwikkelingen in 2023

In 2023 is de Ondernemingsraad op regelmatige basis in contact getreden met de bestuurder. Tijdens deze momenten is de Ondernemingsraad goed meegenomen in de dagelijkse gang van zaken en toekomstige initiatieven binnen Nederlandse Loterij. Voor de Ondernemingsraad was het een relatief rustig jaar. Samen met de bestuurder heeft er een oriëntatie plaatsgevonden op het dossier van de pensioenen welke in 2024 zijn vervolg zal krijgen. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad ingestemd met een verlenging van de looptijd van de arbeidsvoorwaardenregeling met één jaar tot 1 januari 2025. Ook is akkoord gegeven op de arbeidsvoorwaarden voor 2024, met een inflatiecorrectie van 5,3 procent per januari en een verhoging van de kilometervergoeding van € 0,19 naar € 0,23 cent per kilometer.

Een belangrijk moment in 2023 was de mededeling van de bestuurder en de Voorzitter van de Raad van Commissarissen dat de heer Niels Onkenhout Nederlandse Loterij gaat verlaten en dat de Raad van Commissarissen voornemens was om de heer Arjan Blok aan te stellen als nieuwe CEO van Nederlandse Loterij. De Ondernemingsraad heeft na een toelichting van de heer Pechtold en een persoonlijk gesprek met de heer Blok positief ingestemd met zijn voordracht. De Ondernemingsraad wil via deze weg Niels bedanken voor de fijne en constructieve samenwerking. Er heeft altijd een goede vertrouwelijke basis gelegen voor de Ondernemingsraad om kritische vragen te mogen stellen over advies- en instemmingsaanvragen. De transparante en constructieve samenwerking hebben wij zeer gewaardeerd.

  • De Ondernemingsraad van Nederlandse Loterij (vlnr): Marije van Thiel (plaatsvervangend voorzitter), Ivy Overwijn (lid), André Baijens (lid), Ine van Gent (voorzitter), Maurice de Jonge (secretaris), Marlin Kamminga (lid) 

Vooruitblik 2024

Voor 2024 ligt de nadruk op het aangaan van een vernieuwde pensioenovereenkomst. De Ondernemingsraad zal hierover nauw contact onderhouden met de bestuurder en de achterban.

Goed werkgeverschap

Lees meer

Naar de resultaten van Nederlandse Loterij in 2023

Ontwikkeling en resultaat