Toevoegen aan mijn verslag

Duurzame groei in afdracht en resultaat

Definitie

Groei in financieel resultaat en daarmee afdracht aan het ministerie van Financiën, NOC*NSF en Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland die op lange termijn houdbaar is en bijdraagt aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland.

Afbakening

Bij duurzame groei in resultaat en afdracht kijken we naar de financiële ontwikkeling binnen Nederlandse Loterij vanuit een bedrijfseconomisch perspectief.

Doelstelling(en)

De doelstelling van ons financiële beleid is het zorgen voor duurzame groei in de afdracht, in balans met onze doelstellingen op andere materiële onderwerpen, waaronder verantwoord deelnemen aan kansspelen. De financiële KPI’s waarop wij sturen, zijn:

  • (Netto-)omzet

  • Resultaat voor belasting en voor afdracht

  • Afdracht

Managementaanpak

Nederlandse Loterij bepaalt haar financiële ambitie en financieel beleid en stuurt daarop aan de hand van de planning & control cyclus. De lange termijn doelstellingen van de strategie en de interne en externe ontwikkelingen worden vertaald naar een financiële ambitie voor het komende jaar. Gedurende het jaar wordt op de voortgang bijgestuurd en gerapporteerd richting stakeholders, waaronder medewerkers, Auditcommissie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders.

Voortgang 2023

Ook in 2023 heeft Nederlandse Loterij met haar afdracht een belangrijke bijdrage geleverd aan sport en goede doelen in Nederland. De totale afdracht, bestaande uit afdracht op basis van vergunningsverplichtingen en dividend, steeg in 2023 ten opzichte van vorig jaar met € 1 miljoen naar € 196,1 miljoen.

Nederlandse Loterij heeft in lijn met voorgaande jaren ingezet op het behouden en versterken van het verdienvermogen. Wel zijn er een aantal ontwikkelingen die het verdienvermogen onder druk zetten. In de online kansspelen markt waren over het gehele jaar gemiddeld meer aanbieders actief dan voorgaand jaar waarmee de concurrentie verder is toegenomen. Daarnaast is wet- en regelgeving verder aangescherpt en was er in de loterijmarkt tegenwind met het vaak vallen van eindcijferprijzen. Dit betekent dat er bovenstatisch prijzen zijn uitgekeerd aan onze spelers. Ook is de kansspelbelasting verhoogd met 0,5 procentpunt tot 29,5 procent. De netto-omzet is met € 672 miljoen licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ontwikkelingen sportweddenschappen en online kansspelen

Per 1 juli 2023 is de Wet op ongerichte reclame in werking getreden waardoor onder andere reclame op televisie en radio voor kansspelen op afstand verboden is. Met een goede naamsbekendheid heeft TOTO in dit opzicht een goede uitgangspositie voor de toekomst en blijft TOTO met bestaande sponsorcontracten verbonden aan bijvoorbeeld Eredivisie-voetbalclubs, darts en basketbal. Daarnaast heeft TOTO in 2023 verder geïnvesteerd in het spelproduct door verbeteringen in de website en de TOTO-app. Ook is de tijd waarbinnen een speler zijn uitbetaling ontvangt, sterk verbeterd met ‘instant payments’. Binnen het online kansspelaanbod is met Winnitt ook een nieuw spelmerk geïntroduceerd dat voorziet in de behoefte aan ‘crashgames’ en ‘click & reveal games’.

Ontwikkelingen loterijspellen

Staatsloterij heeft met de ‘Geloof in geluk’ oudejaarscommercial een succesvolle campagne neergezet. Dit heeft geresulteerd in een oudejaarstrekking met 7,2 miljoen verkochte loten. Het totale bruto spelresultaat van Staatsloterij is gedaald doordat in 2023 meer eindcijferprijzen zijn uitgekeerd aan spelers. De gezamenlijke omzet van lottospellen met spelmerken Lotto, Eurojackpot en Lucky Day is gegroeid. Met de introductie van het Poulespel bij Eurojackpot in retail is het aanbod verder uitgebreid. Bij Krasloten groeide de netto-omzet, mede door de introductie van het ‘Decemberkalender € 15-lot’. Ook bij Krasloten wordt continu gewerkt om relevant te blijven voor de klant. Zo hebben we met de Krasloten Scanner succesvol ingespeeld op de klantbehoefte om écht zeker te zijn dat je een prijs hebt gewonnen.

Met een pay-out van 89,8% (2022: 89,6%) over de gehele productportfolio van loterijen, sportweddenschappen en online kansspelen blijft Nederlandse Loterij een echte prijzenloterij.

Staatsloterij zette met de ‘Geloof in geluk’ oudejaarscommercial een succesvolle campagne neer en verkocht 7,2 miljoen loten voor de oudejaarstrekking.

Stijging van de kansspelbelasting

In 2023 is de kansspelbelasting met 0,5 procentpunt verhoogd naar 29,5 procent. Voor loterijspellen draagt Nederlandse Loterij de kansspelbelasting af namens de speler voor prijzen boven de € 449 en is daarmee onderdeel van het prijzengeld. Voor loterijspellen waar nettoprijzen worden gecommuniceerd, waaronder Staatsloterij, geldt dat de verhoging van de kansspelbelasting een negatieve impact heeft op het verdienvermogen. Voor de andere loterijspellen gaat dit ten koste van het nettobedrag dat de speler ontvangt. Voor TOTO spellen is Nederlandse Loterij de belastingplichtige, waardoor de verhoging van de kansspelbelasting volledig voor rekening is van Nederlandse Loterij en daarmee het verdienvermogen van TOTO drukt. De totale kostprijs omzet, bestaande uit de kansspelbelasting en-heffing, bleef met € 93 miljoen stabiel.

Stabilisatie van de overige kosten en baten

De overige kosten en baten zijn in 2023 met € 362 miljoen stabiel gebleven met onderliggend een aantal belangrijke wijzigingen. De marketingkosten daalden, onder andere door het verbod op ongerichte reclame dat inging op 1 juli 2023. Tegelijkertijd zijn de verkoopkosten gestegen door de inzet op een duurzame groei van het aantal abonnees op de loterijspellen. De personeelskosten stegen door loonindexatie en versterking van de organisatie op gebied van Technology en Klantenservice. De kosten die we moeten maken voor een betrouwbaar en verantwoord spelaanbod, blijven fors. Te denken valt hierbij aan het verplicht ‘near real time’ aanleveren van speelgegevens voor ons online spelaanbod of de kosten voor cybersecurity om klanten te kunnen laten spelen in een veilige omgeving. Tot slot zijn de rentebaten over de liquide middelen die Nederlandse Loterij aanhoudt gestegen als gevolg van hogere rentestanden.

Nederlandse Loterij blijft investeren in het toekomstig verdienvermogen. Zo vragen de ontwikkelingen in het retaillandschap om nieuwe oplossingen. Denk hierbij aan het tabaksban per 1 juli 2024, dat invloed gaat hebben op de positie en het aanbod van onze producten in onder meer supermarkten.

Totale resultaat

Het totale resultaat over 2023 is uitgekomen op € 217 miljoen voor belastingen en afdrachten (2022: € 234 miljoen).

Verdere versterking balans

De balansverhoudingen zijn verder verbeterd. De solvabiliteit van Nederlandse Loterij (€ 159 miljoen groepsvermogen bij een balanstotaal van € 586 miljoen, oftewel 27 procent) is ten opzichte van 2023 met 3 procentpunt gestegen. De liquiditeitsratio bedraagt ultimo 2023 1,5 ten opzichte van 1,4 vorig jaar. Het financiële beleid blijft ook in 2024 onverminderd gericht op gezonde balansverhoudingen.

Vooruitblik 2024

Vooruitkijkend naar 2024 is er een aantal relevante ontwikkelingen ten aanzien van onze ambitie om duurzame groei in resultaat en afdracht te realiseren. Een van die ontwikkelingen is de voorgenomen invoering van speellimieten voor spelers. Die heeft potentieel een forse impact op TOTO. De consultatie hiervan is eind 2023 door de Kansspelautoriteit gestart. Een andere ontwikkeling is de verdere verhoging van de kansspelbelasting naar 30,5 procent. Tot slot mag ook de onzekerheid rondom de impact van de invoering van de tabaksban niet onvermeld blijven. Deze ontwikkelingen zetten druk op het verdienvermogen.

Naar de jaarrekening

Lees meer